top of page

Binnen R way of living staan Diversiteit, Gelijke kansen, Interactie & Participatie centraal. Dit komt terug in 4 essentiële onderdelen die het voor de bewoners mogelijk maakt om samen, betaalbaar en maatschappelijk verantwoord te kunnen wonen:  

R Living - R Way - R Sharing - R Stay

r_living.png

Living

Betaalbaar wonen door participatie

Illu01_Rway.jpg
Elementen
Illu02_Rway.jpg
r_way.png

way

Een thuisbasis & werkgelegenheid voor kwetsbare groepen

r_sharing.png

sharing

Ontmoeting tussen bewoners onderling en de buurt

Illu03_Rway.jpg
Illu04_Rway.jpg
r_stay.png

stay

Een bijzonder verblijf in de stad

Benieuwd naar een uitgebreide uitleg over het woonconcept?

Brochures

Benieuwd naar hoe ons gebouw onderlinge interactie en duurzaam wonen mogelijk maakt?

Linda - R Living

Linda (29), R Living

R way of living is voor mij ideale balans tussen privacy en ontmoeting. Door mij naast mijn baan een paar uur per week in te zetten voor de community krijg ik ook nog eens korting op de huurprijs. De perfecte plek om mijn leven in de stad op te bouwen.

Peter - R Living

Peter (76), R Living

Het bijzondere is de mix van jong en oud onder een dak. Dit is een bijzondere interactie. Naast mijn werk als vrijwilliger in het museum, help ik mee binnen de community. Het wonen blijft hierdoor betaalbaar, terwijl ik midden in de stad woon, perfect. 

Björn - R Way

Björn (39), R Way

Ik word weer gezien. Het hebben van een woning met  een mix van mensen om mij heen, geeft een sterke basis. Ik luister graag naar alle inspirerende mensen om mij heen. Ik leer, begrijp en ontwikkel binnen deze woongemeenschap. Door mijn baan binnen R way of living, woon ik voordelig en blijf ik gemotiveerd om verder te gaan.

Rebecca - R Stay

Rebecca (32), R Stay

Als bezoeker van de stad je écht onderdeel voelen van een lokale gemeenschap. Dat is wat R way of living creëert. Men gaat zo harmonieus met elkaar om. Hierbij is achtergrond en leeftijd niet belangrijk. Iedereen leert van elkaar. Je leert hierdoor de stad echt kennen.

Onze (toekomstige) bewoners

Bewoners
bottom of page