City Crosswalk

'Een flexibele community die meebeweegt met de stad.'

Wat R way of living zo bijzonder maakt is de flexibiliteit om mee te bewegen met de behoeftes van de stad. Doordat de woningen verplaatsbaar zijn, kan de community meebewegen met de mogelijkheden in de stad. Met het concept kunnen ook tijdelijke ruimtes zinvol opgevuld worden.

 

'Inspelen op tijdelijkheid.'

De woningen zijn demontabel en verplaatsbaar. Dit biedt steden de ruimte om een tijdelijke woonfunctie te geven aan gebieden die (nog) geen bestemmingsplan hebben.

 

Deze beweeglijkheid van het concept geeft kans om in te spelen op de wensen en behoeften van buurtbewoners in een bepaalde wijk.  Zo kan het concept ook worden ingezet om een gewenste buurtontwikkeling te ondersteunen.

Afbeelding1.jpg
 
Neighborhood Cafe

'Denken aan bewoners én omwonenden.' 

De situatie van een bepaalde locatie is altijd de leidraad voor de invulling van het gedeelde concept (R Sharing). De buurt zal altijd betrokken worden in dit proces. Dit geeft de kans om zo functioneel mogelijk te zijn voor de bewoners, maar ook voor de omgeving. R way of living kan hierdoor écht een buurtfunctie vervullen en inspelen op specifieke locaties. Hiermee kunnen we van grote waarde zijn voor steden en gebieden.

 

'De toekomst van bouwen.'

Voor de bouw van de woningen zal gebruikt gemaakt worden van modulaire houtbouw. Dit houdt in dat alle woningen in de fabriek gebouwd worden en als module verplaatst worden naar de bestemming. Hierdoor kan er snel, kwalitatief, goedkoop en toekomstbestendig gebouwd worden.

 

De woningen in R way of living zijn altijd een bestaand product en op de markt te verkrijgen. Door met de nieuwste versie van tijdelijke woningtypes als uitgangspunt te werken, zijn we verzekerd van de hoogst beschikbare kwaliteit en kan het concept eenvoudig worden aangepast aan nieuwe locaties.

Alle modules zijn gasloos, circulair en CO2-loos. Hout slaat CO2 op, wat de productie van de woningen zo goed als CO2-neutraal maakt.

KK_RWL_Douwe_2.jpg