Image by Tim Mossholder

Samen

Een multigenerationele community waar sociale inclusie en betaalbaar wonen de leidraad zijn. Door meerdere generaties en groepen in een community samen te brengen, kunnen actuele onderwerpen opgelost worden: eenzaamheid onder ouderen, sociaal isolement onder mensen met een problematisch verleden en betaalbare woningen voor starters.

 

R way of living is er voor iedereen.

 

'Een community voor én door elkaar.'

Het delen van kennis, ervaringen, materiaal en arbeid zal bijdragen aan de community vorming en mate van gemeenschapszin in het project. Juist door de community klein te houden zal onderlinge interactie op een natuurlijke manier bevorderd worden. Sociale inclusie, met bescherming van privacy is de leidraad. De bewoners werken samen en stimuleren en helpen elkaar.  Er is natuurlijk ook genoeg ruimte voor een eigen onafhankelijk leven.

 

Samenleven, delen, koken, wassen, kennis delen en ontwikkelen.

Image by Annie Spratt
 
Image by Toa Heftiba

'Samenwonen betekent: samen komen.' 

Om de interactie tussen bewoners te bevorderen zullen er meerdere plekken gecreëerd worden waar de bewoners kunnen samen komen. Juist dit zijn de plekken waar sociaal isolement tegengegaan wordt, waar men van elkaar kan leren en waar men elkaar sterker kan maken.

 

Op de bovenste verdieping van het paviljoen wordt een woon- en werkkamer ingericht waar samen gekookt, georganiseerd en gewerkt kan worden. Daarnaast vormen de binnenplaats, moestuinen en het dakterras mogelijkheden voor de bewoners om elkaar te ontmoeten en samen te werken.

 

Kernwaarden

Respect

We behandelen iedereen zoals we behandeld zouden willen worden.

 

Gastvrijheid

Iedereen is welkom. Bezoekers van de stad bieden wij een bijzondere ervaring.

 

Ontwikkeling

We geven individuen de ruimte tot sociale & maatschappelijke ontwikkeling.

 

Voor elkaar zorgen

We ondersteunen mensen waar nodig.

 

Delen

Door het delen van ruimtes ontstaan op een natuurlijke manier bijzondere relaties.